1. Thông tin đăng ký

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý vị quan tâm đăng ký tham dự và gửi tham luận cho Hội thảo, thông tin cụ thể như sau:

- Hình thức: Báo cáo tham luận được soạn thảo bằng Microsoft Office Word, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; Báo cáo tóm tắt không quá 500 từ; Báo cáo toàn văn không giới hạn độ dài.

- Quý vị có thể đăng ký trực tuyến tại https://vec2018.vn hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ vec@vnuhcm.edu.vn

- Quý vị lưu ý chuyển báo cáo sang định dạng .pdf nếu đăng ký trực tuyến. Trong trường hợp gửi thư điện tử, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ, bao gồm: họ và tên; học hàm, học vị; chức vụ và đơn vị công tác; số điện thoại; email cá nhân

- Ban Tổ chức sẽ đài thọ kinh phí đi lại, ăn nghỉ cho các đại biểu được mời trình bày tham luận tại Hội thảo.

2. Phương thức tổ chức

- Hội thảo được tổ chức theo hình thức tương tác giữa các diễn giả (panelists) và các đại biểu tham dự.

- Hội thảo bao gồm một phiên báo cáo về những vấn đề chung của giáo dục đại học; tiếp theo sau là ba phiên thảo luận chuyên đề về các nội dung trọng tâm của hội thảo

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt và tiếng Anh (phiên dịch cabin)

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: Ngày 17 tháng 8 năm 2018

- Địa điểm: Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Chương trình hội thảo

- Khai mạc

- Phiên những vấn đề chung của giáo dục đại học Việt Nam

  • Báo cáo định hướng phát triển giáo dục đại học thế giới
  • Báo cáo về hệ thống giáo dục đại học Việt Nam
  • Tổng hợp ý kiến các chuyên gia

- Các phiên chuyên đề

  • Năng lực của hệ thống giáo dục đại học
  • Tài chính đại học
  • Quản lý nhà nước và Quản trị đại học

- Tổng kết Hội thảo