Ban Nội dung của Hội thảo gồm đại diện thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (UBVHGDTNTN&NĐ), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện một số cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và chuyên gia độc lập nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục đại học.


PGS.TS Phan Thanh Bình
Chủ nhiệm UBVHGDTNTN&NĐ
Trưởng Ban

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt
Giám đốc ĐHQG-HCM
Phó Trưởng Ban.

TS Phạm Tất Thắng
Phó Chủ nhiệm UBVHGDTNTN&NĐ
Phó Trưởng Ban

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phó Trưởng Ban

PGS.TS Triệu Thế Hùng
Ủy viên Thường trực UBVHGDTNTN&NĐ
Thành viên thường trực

TS Nguyễn Quốc Chính
Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, ĐHQG-HCM
Thành viên

GS.TS Nguyễn Hữu Đức
Phó Giám đốc ĐHQGHN
Thành viên

TS Nguyễn Thị Mai Hoa
Ủy viên Thường trực UBVHGDTNTN&NĐ
Thành viên

TS Nguyễn Đắc Hưng
Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo TW
Thành viên

GS.TSKH Hồ Đắc Lộc
Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM
Thành viên

PGS.TS Lê Quang Minh
Viện Quản trị Đại học, ĐHQG-HCM
Thành viên

GS.TS Nguyễn Văn Minh
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành viên

TS Nguyễn Thanh Mỹ
Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Lan
Thành viên

GS.TS Trần Văn Nam
Giám đốc Đại học Đà Nẵng
Thành viên

PGS.TS Hoàng Minh Sơn
Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Thành viên

TS Lê Thị Thanh Thu
Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Mở TP.HCM
Thành viên

TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến
Chuyên gia giáo dục
Thành viên