THƯ MỜI TÀI TRỢ

Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2018

"Giáo dục đại học - Chuẩn hóa và hội nhập quốc tế"


Ngày 5 tháng 5 năm 2018,

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi trân trọng kính mời Quý cơ quan/Tổ chức tham gia tài trợ cho Hội thảo Giáo dục Việt Nam (VEC) thường niên do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV (CCE) và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNUHCM) đồng tổ chức. Hội thảo VEC được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017, như một động thái nhằm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ của BCH Trung ương Đảng, với yêu cầu đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục. Để đạt được mục tiêu đó, VEC nhấn mạnh đến quan điểm tiếp cận liên ngành, giải quyết tất cả các khía cạnh của giáo dục và đào tạo, từ dạy học cơ bản đến phương pháp sư phạm tiên tiến, và cả những khía cạnh được lấy cảm hứng từ kỷ nguyên giáo dục 4.0 đang tới.

Năm nay, VEC2018 lựa chọn chủ đề “Giáo dục đại học – Chuẩn hóa và Hội nhập”, tập trung vào giáo dục đại học Việt Nam với những vấn đề chủ yếu: Năng lực của hệ thống giáo dục đại học; tài chính đại học; và quản trị nhà trường. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, giáo dục đại học ngày càng đòi hỏi phải có tầm nhìn xa, toàn diện, liên ngành, liên lĩnh vực. Để phát triển giáo dục đại học, cần phải có những nghiên cứu, xem xét và đánh giá hệ thống cách tiếp cận này trên cơ sở kế thừa và áp dụng các thành tựu của khoa học giáo dục quốc tế trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

Do đó, các mục tiêu chính của hội thảo bao gồm:

  • Tập hợp các nhà xây dựng chính sách, quản lý nhà nước, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước, các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục nhằm trao đổi, chia sẻ những quan điểm, kiến giải khoa học, đề xuất những ý tưởng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

  • Hỗ trợ CCE xây dựng nguồn dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giám sát và kiến nghị chính sách, pháp luật về giáo dục đại học, đặc biệt là việc thẩm tra Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua trong năm 2018)..

Chỉ đạo chương trình có TS Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV và PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Hội thảo được tổ chức vào ngày 17/8/2018 tại Hà Nội. Các bài tham luận có chất lượng sẽ được chọn in trong Kỷ yếu hội thảo - sẽ được xuất bản sau đó. Đặc biệt, các bài viết có ảnh hưởng lớn sẽ được lựa chọn để dẫn chiếu, tham khảo trong Báo cáo Giáo dục Việt Nam sau này. Báo cáo Giáo dục là một sản phẩm tổng kết hàng năm, cung cấp một bức tranh toàn cảnh về thực trạng và sự phát triển của hệ thống giáo dục Việt Nam. Nó hướng tới vai trò là một nguồn tham khảo tin cậy cho việc chỉ đạo và vận hành ở cấp độ quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục cho năm tiếp theo..

Hội thảo năm ngoái thu hút hơn 250 đại biểu và 61 bài tham luận. Tuy nhiên, chúng tôi dự đoán con số đó sẽ lớn hơn với VEC2018 khi chúng tôi mở rộng đối tượng tham dự. Quy mô lớn hơn đi kèm với trách nhiệm và cơ hội lớn hơn, do đó tài trợ tài chính là không thể thiếu. Mức tài trợ như sau:

  • Bạch kim (từ 200 triệu trở lên): Được đặt banner và standee tại Hội thảo; đặt logo và được ghi nhận ở kỷ yếu Hội thảo; ghi nhận ở Báo cáo giáo dục Việt Nam.

  • Vàng (từ 100-200 triệu): Được đặt banner và standee tại Hội thảo; đặt logo và được ghi nhận ở kỷ yếu Hội thảo.

  • Bạc (dưới 100.000.000): Được đặt banner và standee tại Hội thảo.

Để đăng ký làm nhà tài trợ cho Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2018, vui lòng liên Ông Bùi Lê Vũ, email: vec@vnuhcm.edu.vn.

Để biết thêm thông tin về Hội thảo bao gồm chương trình được cập nhật, vui lòng truy cập http://vec2018.vn.


Trân trọng,PGS.TS Vũ Hải Quân

Trưởng Ban tổ chức Hội thảo

Phó Giám đốc Đại học Quốc Gia Tp.HCM.

Email: vhquan@vnuhcm.edu.vn; ĐT: +84903688889